HASIERA > ELKARGOA > BAJA ESKAERA

ELKARGOA

BAJA ESKAERA

BAJA DOKUMENTAZIOA

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Sailburuaren, 2001ko urriaren 23ko AGINDUA, zeinaren bidez onartzen diren Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren Estatutuak:

12. artikulua.– Elkartzearen beharrezkotasuna.

Profesioa legalki erabiltzeko edo gauzatzeko ezinbesteko baldintza da Elkargoari atxikita egotea eta eskatutako baldintza legal eta estatutarioak betetzea. Baldintza hori ezingo zaie eskatu Zuzenbide administratibo edo laboralak araututako zerbitzu erlazio bidez Administrazio Publikoarekin lotura daukaten profesionalei. Hala ere, beharrezkoa da kolegiatua egotea profesioa eremu pribatuan gauzatu ahal izateko.

OHARRA: Gogoan izan, Auzitegi Gorenaren epai baten ondorioz, sektore publikoan nahiz pribatuan lan egiten duten fisioterapeuta guztiek elkargokidetuta egon behar dutela.

Dokumentuaren deskargaElkargoaren Urteko Kuotak Kobratzeko / Itzultzeko ProtokoloaOHARRA: Agiri hau, Elkargoko karnetarekin batera, posta arruntez bidaliko da EFEOko Administraziora (Ibarrekolanda, 15 - 48014 Bilbo).