HASIERA > ELKARGOA > ELKARGOKIDETZE ESKAERA

ELKARGOA

ELKARGOKIDETZE ESKAERA

ELKARGOKO KIDE EGITE-DOKUMENTAZIOA

Euskal Herriko Elkargoan izena ematea derrigorrezkoa izango da helbide profesional bakarra edo nagusiena hemen badago (Elkargo Profesionalen Otsailaren 13ko 2/1974 Legean, 3. art. 2. atala “Lanbide bat lurralde-elkargotan antolatzen denean, nahikoa izango da batean bakarrik izena ematea, eta izango da helbide profesional bakarra edo nagusiena kokatzen den lekuan, Estatuko lurralde osoan aritzeko,…”)

Dokumentuaren deskargaHonekin batera aurkeztutako agiriak:

Fisioterapian edo baliokide batean unibertsitate-diplomadunaren titulu ofizialaren fotokopia konpultsatua

125 euroko aurrekuota Euskadiko Kutxa ES92 3035-0070-16-0700042412 zk.ra sartzearen frogagiria

Karnet-argazki bat, izena atzeko partetik jarrita

NAN-ren fotokopia bat

Oharra: Ez ahaztu Elkargo Profesionalean izena emateko eskabidea deskargatzea eta betetzea mesedez.

Elkargoaren Urteko Kuotak Kobratzeko / Itzultzeko ProtokoloaJakinarazten dizugu ezen Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusten denaren arabera, zure datuak “Elkargokideak” izeneko fitxategi batean sartuko direla, Datuen Babeseko Euskal Agentziaren Erregistroan inskribatua dagoena eta fitxategi horren arduraduna Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala dela.

Izaera pertsonaleko datuen bilketa honen helburua Elkargoarekin daukazun harremana gestionatzea da, hor barne hartzen direlarik urteko direktorioa, eta elkargoko jakinarazpenen, bai eta egon litezkeen akordio, ekitaldi edota eremu profesionalean interesgarri gerta dakizkizukeen albisteen bidalketa ere, edozein baliabide erabiliz, posta elektronikoa barne.

Zuk espresuki baimentzen duzu zeure datu pertsonalak lagatzea beharrezko gertatzen denean Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren zerbitzuen prestaziorako edota beroni dagozkion jardueren garapenerako.Zuk, datuen jabe gisa, zeure adostasuna eta baimena ematen dituzu datu horiek aipaturiko fitxategian sartzeko.

Edozein kasutan erabili ahal izango duzu datuetara sartzeko, zuzenketak egiteko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubidea, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialera zuzenduz, helbide honetan: Ibarrekolanda, 15, 48014, Bilbo, Bizkaia, jakinarazpenean LOPD­-DBLO adieraziz