HASIERA > ELKARGOKIDEAK > LOTURA INTERSGARRIAK > ADINGABEKOEN BABES JURIDIKORAKO ARAUDI BERRIA

ELKARGOKIDEAK

ADINGABEKOEN BABES JURIDIKORAKO ARAUDI BERRIA

AURRE-BOLOGNA TITULUEN ARTEKO AZALPEN KORRESPONDENTZIA ETA MAILAK KULUNKATZEN DUZU

Elkargokide agurgarriok:

Aurreko hilabeteetan emandako hitzari jarraiki, Bolonia aurreko Tituluen (Diplomaturak, Lizentziaturak) eta MECESeko (Goi-Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Europako Esparrua) mailen arteko korrespondentziaren inguruko proiektuaren arau-garapenari buruzko oharretan, gai horren inguruan gertatutako azken berrikuntzen berri emango dizuegu.

Aurtengo urtarrilaren 29an, “Unibertsitate-Politikarako Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko otsailarren 11ko Ebazpena, Fisioterapiako Diplomadun Unibertsitate Titulu Ofizialak Goi-Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruan duen baliokidetasun-maila zehazten duen Ministro Kontseiluaren 2016ko urtarrilaren 29ko Erabakia argitaratzen duena” plazaratu da EAOn. Bertan, halaber, Fisioterapiako Diplomadun Titutuluaren eta Fisioterapiako Gradua deritzon MECESeko 2. mailaren arteko balikidetasuna ezagutarazi da.

EFEOtik, arau-garapen horren amaierak eragin dituen senezko zalantzei erantzunez, honako zehaztapen hauek helarazi nahi dizkizuegu:

Onartutako baliokidetasunak ez du esan nahi bi profil akademikoak (Diplomatura eta Gradua) balio berekoak direnik. Bestela esanda, EZ da onartu bi kategoria edo profil akademiko horien arteko HOMOLOGAZIOA. Diplomaduna zenak (Bolonia aurreko Titulazioa) diplomaduna izaten jarraituko du gerora ere; berrikitan Graduatu direnek –Bolonia esparruan– edota beren borondatez Gradu Titulura Egokitzeko ikastaroak egin dituztenek Gradudun izaerari eutsiko diote, ezin bestela. Bi kolektiboak elkarrekin biziko dira profesionalki nahiz akademikoki. Beraz, bi “titulazioen” arteko eskubide akademiko eta profesionalen baliokidetze edo parekatze hutsa baino ez da egin.

EFEOtik uste dugu, praktikan, baliokidetasunak ondorio positiboak izango dituela, gerora Bolonia aurreko titulazioen inguruan gerta daitezkeen balizko konparaziozko laidoak edo arau arloko babesgabetasunak gertatzeko aukera ezeztatuz. Honek Graduadun titulazioa eskatzen duten funtzio publikoko plazetara zilegitasun osoz lehiatzeko aukera erraztuko du, Masterretarako sarbide-aukera automatikoki aktibatuz, europar lurraldeko kualifikazio profesionalen parekatzea erraztuz –Unibertsitate Tituluaren kalitate eta edukiari buruzko ulerkuntza sinplifikatuz helburuko herrialdean–,...

Baliokidetzea automatikoki egiten da –titulazio akademiko osagarririk eta kosturik gabe–, eta ondorioz, ez da beharrezkoa edo nahitaezkoa ezein eskaera egitea. Akreditatzeko, nahikoa da Fisioterapiako Unibertsitate Diplomadunaren titulua aurkeztea, arestian aipatutako Ministro Kontseiluaren Erabakia EAOn argitaratu izanaren erreferentziarekin batera.

Hala eta guztiz ere, Fisioterapeutak MECESeko 2. mailarekiko baliokidetasun-ziurtagiria eskuratu nahi balu, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Titulazioak eta Kualifikazioak Aitortzeko Zuzendariordetza Nagusian eska dezake.

* Eskaera egiteko baldintzak:

Espainiako unibertsitate titulu ofizialaren jabe izatea.

(On-Line Kudeatzeko) Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Egoitza Elektronikoan identifikatzea, @firma plataformak onartutako Ziurtapen Digital baten bitartez.

* Eskaera aurkezteko:

On-Line Eskaeretarako, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Egoitza Elektronikoko zerbitzuaren bitartez. Honela, formatu elektronikoan eskura daiteke, egiaztapen kode seguruas (C.S:V.) eskuratu ere.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html

Papereko Eskaeretarako, eskaera-orria bete eta sinatzeaz gain, NANaren fotokopia konpultsatua gaineratu behar zaio, edota interesdunaren ageriko baimena adierazi, Ministerioak nortasun-datuak egiaztatzeko sistemaren bitartez egiazta dezan. Baliokidetasun-ziurtagiria papereko formuan eskatzeko, eskaera-orria Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako erregistro-bulegoen bitartez aurkeztu behar da.

Beste edozein argibidetarako, gugana jo dezakezue lasai asko.