HASIERA > LEGE OHARRA

LEGE OHARRA

LEGEZKO OHARRA EDUKITA

Legezko jakinarazpen honek (aurrerantzean “Legezko Jakinarazpena”) arautzen du nola erabili Interneteko http://www.cofpv.org atariko (aurrerantzean “webgunea”) zerbitzua, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialarena, bere egoitza ofiziala Ibarrekolanda, 15, 48014-Bilbo, Bizkaian daukana eta IFK hau daukana: IFK G95206868

Legeria

Orokorrean, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren eta webgunean ageri diren zerbitzu telematikoen Erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeria eta jurisdikzioaren menpe daude.

Alderdiek espresuki uko egiten diote egokitu liezaiekeen edozein foruri eta espresuki Bilboko auzitegi eta epaitegien menpe jartzen dira hitzarmen honen baldintzen interpretazioan edo egikaritzean sor litekeen edozein gatazkaren ebazpenerako.

Edukia eta erabilpena

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da eta onartzen du webgune honetara sartzeak ez duela suposatzen Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialarekiko inolako merkataritza harremanen hasierarik. Webgunearen jabeak ez ditu bere gain hartzen bere lankideek beran isur litzaketen iritziak. Enpresak beretzat gordetzen du aurretiazko jakinarazpenik gabe bere webgunean egoki deritzon aldaketak egiteko, edukiak kendu edo gehitzeko, edota eskaintzen dituen zerbitzuak eta hauek zerbitzarietan aurkeztuak edo kokatuak dauden era aldatzeko eskubidea.

Jabetza intelektual eta industriala

Webguneen edukiaren jabetza intelektualeko eskubideak, berauen diseinu grafikoa eta kodeak Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialari dagozkio eta, beraz, debekaturik geratzen da horien erreprodukzioa, banaketa, jakinarazpen publikoa, aldaketa edo webguneekin egin litekeen beste edozein jarduera gauzatzea, ez eta iturriak aipatuz ere, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren bimen idatziarekin ez bada. Web guneetan edukiak dauden izen komertzialak, edo edozein motatako marka eta zeinuak beren titularren jabetzakoak dira eta legez babestuak daude.

Estekak (link)

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren webguneetako esteka edo linken presentziak helburu informatiboa besterik ez dauka eta ez da ezein kasutan berauek erabiltzeko iradokizun, gonbite edo aholkua.

Datuen konfidentzialtasuna eta babesa

Abenduaren 5ko Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko 3/2018 Lege Organikoa kontuan edukirik, Bilbo Informatika eta Telekomunikazioak S.L. enpresak Erabiltzaileari jakinarazten dio badela izaera pertsonaleko datuen fitxategi automatizatu bat Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak beretzat eta bere erantzukizunaren pean sortua, Erabiltzailearekiko harremanaren mantentze eta gestioa gauzatzeko helburuaz, edota informazio eginkizunetarako. Baldintza orokor hauek onartzeko unean, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak Erabiltzailearen datu batzuk jaso beharko ditu, ezinbestekoak bere zerbitzuak emateko.

Fitxategi eta formularioen erregistroa

Erregistroko formularioa betetzea derrigorrezkoa da webgunean eskaintzen diren zenbait zerbitzu eskuratu eta gozatu ahal izateko. Eskatzen diren datu pertsonalak ez emateak edo datu pertsonalen babes politika hau ez onartzeak harpidetzeko, erregistratzeko edo izaera pertsonaleko datuak eskatzen diren ezein promoziotan parte hartzeko ezinezkotasuna suposatzen du.

Abenduaren 5ko Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu ezen Erabiltzaile gisa egin duzun erregistrotik lortzen diren datuak barne hartuko dituela bere fitxategi batean Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak, zeinaren I.F.K. G95206868 baita eta egoitza sozialaren helbidea Rafaela Ibarra, 8, 1.a, 48014-Bilbo, Bizkaia, 1720/2007 Errege Dekretuan ezartzen diren segurtasun neurriak inplementatuak dauzkalarik.

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Erabiltzailea da sartu diren datuen egiazkotasun eta zuzentasunaren erantzule bakarra; beraz, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala erator daitekeen edozein erantzukizunetik salbuetsia geratzen da. Erabiltzaileek bermatzen eta erantzuten dute betiere eman dituzten datu pertsonalen zehaztasunaz, indarrean egoteaz eta benetakotasunaz, eta behar bezala eguneratuak edukitzeko konpromisoa hartzen dute. Erabiltzaileak onartzen du informazio oso a eta zehatza ematea erregistro edo harpidetza formularioan. Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ez du erantzuten berak elaboratuak ez diren eta beste iturriren bat aipatzen duten informazioen egiazkotasunaz eta, beraz, ez du bere gain hartzen ezein erantzukizun aipatu informazioaren erabilpenetik erator litezkeen balizko kalteei dagokienez. Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak beretzat gordetzen du bere webguneetan edukia dagoen informazioa eguneratu, aldatu edo ezabatzeko eskubidea; areago: informazio horretarako atzipena mugatu edo eragotzi ere egin lezake. Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala salbuetsia geratzen da Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak emandako informazioan legokeen oker, akats edo hutsen ondorioz Erabiltzaileak jasan lezakeen edozein ezbehar edo kalteren erantzukizunetik, baldin informazio hori Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala ez den beste iturriren batetik hartua bada.

Cookieak

Ikus cookie-politika

Helburuak

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren helburuak Erabiltzailearekiko harremanaren mantentzea eta gestionatzea dira, bai eta informazio lanak gauzatzea ere.

Adingabekoak

Gure zerbitzuetako batzuk espezifikoki adingabekoei zuzendu beharra egokitzen den kasuetan, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak beren adostasuna eskatuko die gurasoei edo tutoreei, datu pertsonalak jasotzeko edo, behar izanez gero, datuen tratamendu automatizaturako.

Datuak hirugarrenei lagatzea.

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ez dizkie erabiltzaileen datuak hirugarrenei lagako.

Atzipen, zuzenketa, ezabatze eta aurka egiteko eskubideen erabilpena

Bere komunikazioak bidali eta atzipen, zuzenketa, ezabatze eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu Interneteko helbide honetara zuzenduz cofpv@cofpv.org, edo posta arruntez helbide honetara zuzenduz: Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala, Erref. LOPD-DBLO, Rafaela Ibarra, 8, 1.a, 48014-Bilbo, Bizkaia. Eskubide hauek erabiltzeko, Datuen Babeseko Agentziaren, urtarrilaren 19ko 1/1998 Instrukzioaren arabera, ezinbestekoa duzu zeure nortasuna kreditatzea Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren aurrean, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia bidaliz edo Zuzenbidean baliokotzat hartzen den beste edozein baliabide erabiliz. Halere, erregistroko zeure datuen aldaketa edo zuzenketa egin ahal izango duzu Sitean berean, aurrena zeure burua identifikatuz, zeure erabiltzaile eta pasahitzarekin

Segurtasun neurriak

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak Datu Pertsonalen babeserako legez exijitzen diren segurtasun mailak ezarri ditu, baina halere bere esku dauzkan beste neurri gehigarri batzuk ere instalatzen ahalegintzen da Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren ardurapean utziak izan diren Datu Pertsonalen galera, erabilpen desegoki, aldaketa, baimendu gabeko atzipen eta lapurretak eragozteko. Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ez du bere gain hartuko interferentzia, hutsegite, etenaldi, birus informatiko, telefoniako matxura edo sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboaren deskonexioengatik eratorri ahal izan diren ezbehar edo kalteen erantzukizuna, baldin horiek eragin dituzten kausak Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialari egozgarriak ez badira; eta gauza bera linea telefonikoen matxura edo gainkargek, Datuen Prozesu Zentroetako, Internet Sistemako, edo beste sistema elektroniko batzuetako gainkargek sistema elektroniko honen erabilpenean eragindako atzerapen edo blokeoei, edota hirugarren pertsonek Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren kontrolpean ez dauden legez kontrako sartzeen bidez eragin ahal izan dituzten kalteei dagokienez. Dena dela ere, Erabiltzaileak kontuan eduki behar du Interneteko segurtasun neurriak ez direla erabat eraso ezinak.

Onarpena eta Baimena

Erabiltzaileak deklaratzen du datu pertsonalen babes baldintzei buruzko informazioa jaso duela, eta onartzen eta baimentzen duela berauen tratamendu automatizatua Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren aldetik, Datu Pertsonalen Babeseko Politika honetan adierazi den eran eta helburuetarako. Litekeena da atarian eskaintzen diren zerbitzuetako batzuek baldintza partikularrak eta aurreikuspen espezifikoak edukitzea Datu Pertsonalen babesari dagokionez.